Opracowanie innowacyjnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.

Opracowanie innowacyjnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-097/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat gostyński Gmina: Pępowo Wartość ogółem: 215214 Wydatki kwalifikowalne: 200100 Dofinansowanie: 70035 Dofinansowanie […]