Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych czujników ruchu nowej generacji do tachografów cyfrowych zgodnie z kryteriami EAL4+

Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych czujników ruchu nowej generacji do tachografów cyfrowych zgodnie z kryteriami EAL4+ Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-004/11-05 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych czujników ruchu nowej generacji do tachografów cyfrowych zgodnie z kryteriami EAL4+ Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat olsztyński Gmina: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-006/10-02 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat olsztyński Gmina: Dobre Miasto Wartość ogółem: 1520670.75 Wydatki kwalifikowalne: 1100607.72 Dofinansowanie: 309006.6 […]