Eko-Ash. Nawóz na bazie popiołów ze spalania biomasy w elektrowniach

Eko-Ash. Nawóz na bazie popiołów ze spalania biomasy w elektrowniach Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-300/13-03 Tytuł projektu: Eko-Ash. Nawóz na bazie popiołów ze spalania biomasy w elektrowniach Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kielecki Gmina: Chmielnik Wartość ogółem: 12592528.78 Wydatki kwalifikowalne: 10502413.74 Dofinansowanie: 4065007.25 Dofinansowanie […]