Prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznym udoskonaleniem procesu technologicznego.

Prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznym udoskonaleniem procesu technologicznego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-006/10-05 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznym udoskonaleniem procesu technologicznego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pawłowice Wartość ogółem: 48537640.7 Wydatki kwalifikowalne: 39500000 Dofinansowanie: 29025000 Dofinansowanie UE: 24671250 Nazwa beneficjenta: Lakma Strefa […]

Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 24.51.32 – 50.00

Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 24.51.32 – 50.00 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-001/09-06 Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 24.51.32 – 50.00 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pawłowice Wartość ogółem: 170496.4 […]