Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń

Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-24-072/08-07 Tytuł projektu: Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Suszec Wartość ogółem: 3534282.73 Wydatki kwalifikowalne: 3362851.83 Dofinansowanie: 3362851.83 Dofinansowanie UE: 2858424.05 Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. […]

Innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane

Innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-100/11-04 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pszczyna Wartość ogółem: 5623352.29 Wydatki kwalifikowalne: 5252700 Dofinansowanie: 3267325 Dofinansowanie […]

Prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznym udoskonaleniem procesu technologicznego.

Prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznym udoskonaleniem procesu technologicznego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-006/10-05 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznym udoskonaleniem procesu technologicznego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pawłowice Wartość ogółem: 48537640.7 Wydatki kwalifikowalne: 39500000 Dofinansowanie: 29025000 Dofinansowanie UE: 24671250 Nazwa beneficjenta: Lakma Strefa […]

Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 24.51.32 – 50.00

Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 24.51.32 – 50.00 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-001/09-06 Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 24.51.32 – 50.00 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pawłowice Wartość ogółem: 170496.4 […]

Badania nad opracowaniem nowego urządzenia do przemieszczania materiałów i konstrukcji ciężkich w przemyśle górniczym

Badania nad opracowaniem nowego urządzenia do przemieszczania materiałów i konstrukcji ciężkich w przemyśle górniczym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-170/12-08 Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem nowego urządzenia do przemieszczania materiałów i konstrukcji ciężkich w przemyśle górniczym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pszczyna Wartość […]

Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii-modyfikowanej-powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych

Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii-modyfikowanej-powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-044/10-01 Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii-modyfikowanej-powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pszczyna Wartość ogółem: 3673842.95 Wydatki kwalifikowalne: 3199400 Dofinansowanie: 2088110 Dofinansowanie UE: 1774893.5 […]