Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP

Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-116/09-01 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat mikołowski Gmina: Mikołów Wartość ogółem: 1361242 Wydatki kwalifikowalne: 1153497 Dofinansowanie: 302173 Dofinansowanie UE: 256847.05 […]

Innowacyjny. iskrobezpieczny system sterowania o podwyższonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa

Innowacyjny. iskrobezpieczny system sterowania o podwyższonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-404/13-03 Tytuł projektu: Innowacyjny. iskrobezpieczny system sterowania o podwyższonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat mikołowski Gmina: Mikołów Wartość ogółem: 2193135.91 Wydatki kwalifikowalne: 1991600 Dofinansowanie: 1200680 Dofinansowanie UE: 1020578 […]