Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-039/09-12 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie Gmina: M. Siemianowice Śląskie Wartość ogółem: 5615929.26 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie technologii laserowego wytwarzania warstw wierzchnich na elementach hydrauliki siłowej

Opracowanie technologii laserowego wytwarzania warstw wierzchnich na elementach hydrauliki siłowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-096/12-05 Tytuł projektu: Opracowanie technologii laserowego wytwarzania warstw wierzchnich na elementach hydrauliki siłowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie Gmina: M. Siemianowice Śląskie Wartość ogółem: 3382367.9 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie zautomatyzowanego robota IML oraz formy wtryskowej do produkcji opakowań z zastosowaniem bardzo cienkich etykiet IML (in-mold labeling)

Opracowanie zautomatyzowanego robota IML oraz formy wtryskowej do produkcji opakowań z zastosowaniem bardzo cienkich etykiet IML (in-mold labeling) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-379/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie zautomatyzowanego robota IML oraz formy wtryskowej do produkcji opakowań z zastosowaniem bardzo cienkich etykiet IML (in-mold labeling) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ […]