Innowacyjne rozwiązania urządzeń indukcyjnych firmy „ELKON” dzięki pracom badawczo-rozwojowym

Innowacyjne rozwiązania urządzeń indukcyjnych firmy „ELKON” dzięki pracom badawczo-rozwojowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-021/10-02 Tytuł projektu: Innowacyjne rozwiązania urządzeń indukcyjnych firmy „ELKON” dzięki pracom badawczo-rozwojowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Rybnik Gmina: M. Rybnik Wartość ogółem: 2574882 Wydatki kwalifikowalne: 2404800 Dofinansowanie: 1602330 Dofinansowanie […]

Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki

Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-026/09-04 Tytuł projektu: Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie […]

Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie

Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-105/09-03 Tytuł projektu: Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Rybnik Gmina: M. Rybnik Wartość ogółem: 2552120 Wydatki kwalifikowalne: 2314300 Dofinansowanie: […]

Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku.

Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-027/09-03 Tytuł projektu: Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie […]