Bezodpadowa technologia produkcji celulozy konopnej. etanolu i białka paszowego

Bezodpadowa technologia produkcji celulozy konopnej. etanolu i białka paszowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-090/11-06 Tytuł projektu: Bezodpadowa technologia produkcji celulozy konopnej. etanolu i białka paszowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 7409141 Wydatki kwalifikowalne: 6542800 Dofinansowanie: 5234240 Dofinansowanie […]