Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB)

Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-24-093/13-02 Tytuł projektu: Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2802434.59 Wydatki kwalifikowalne: 2796480 Dofinansowanie: 2796480 Dofinansowanie UE: 2377008 Nazwa beneficjenta: Politechnika Częstochowska […]

Portal Nauki – Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu

Portal Nauki – Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.03-00-091/10-04 Tytuł projektu: Portal Nauki – Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.03 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 8896000 Wydatki […]

Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych

Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-004/10-01 Tytuł projektu: Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2291160 Wydatki kwalifikowalne: 1878000 Dofinansowanie: 1487050 Dofinansowanie UE: 1263992.5 […]

Badania przemysłowe modułów pomiarowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej

Badania przemysłowe modułów pomiarowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-006/11-03 Tytuł projektu: Badania przemysłowe modułów pomiarowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2752125 Wydatki kwalifikowalne: 2237500 Dofinansowanie: 1779540 Dofinansowanie UE: 1512609 […]

”Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych”

”Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-009/09-04 Tytuł projektu: ”Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość […]