Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji IT do zarządzania procesami biznesowymi i komunikacyjnymi

Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji IT do zarządzania procesami biznesowymi i komunikacyjnymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-061/09-03 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji IT do zarządzania procesami biznesowymi i komunikacyjnymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Chorzów Gmina: M. Chorzów Wartość ogółem: 2022132.73 […]