Opracowanie mas elastomerowych o podwyższonej odporności na wysokie temperatury

Opracowanie mas elastomerowych o podwyższonej odporności na wysokie temperatury Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-089/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie mas elastomerowych o podwyższonej odporności na wysokie temperatury Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat gliwicki Gmina: Knurów Wartość ogółem: 5048354.68 Wydatki kwalifikowalne: 4120534.67 Dofinansowanie: 2562927.53 Dofinansowanie UE: 2178488.4 […]

Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC

Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-072/09-04 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat gliwicki Gmina: Pyskowice Wartość ogółem: 1000020 Wydatki kwalifikowalne: 947500 Dofinansowanie: 331625 Dofinansowanie UE: 281881.25 […]

Opracowanie innowacyjnych mas elastomerowych służących do produkcji taśm i profili uszczelniających.

Opracowanie innowacyjnych mas elastomerowych służących do produkcji taśm i profili uszczelniających. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-026/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych mas elastomerowych służących do produkcji taśm i profili uszczelniających. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat gliwicki Gmina: Knurów Wartość ogółem: 1708626.47 Wydatki kwalifikowalne: 1056500 Dofinansowanie: […]