Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej

Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-120/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Będzin Wartość ogółem: 5465730 […]

Opracowanie technologii odspajania skał mieszankami gazogenerującymi uwzględniającej uwarunkowania geologiczne Polski

Opracowanie technologii odspajania skał mieszankami gazogenerującymi uwzględniającej uwarunkowania geologiczne Polski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-013/12-04 Tytuł projektu: Opracowanie technologii odspajania skał mieszankami gazogenerującymi uwzględniającej uwarunkowania geologiczne Polski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Wojkowice Wartość ogółem: 4204644 Wydatki kwalifikowalne: 3755300 Dofinansowanie: 2152812.5 Dofinansowanie […]