POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Gmina: Trąbki Wielkie Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych

Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-054/09-06 Tytuł projektu: Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Gmina: Trąbki Wielkie Wartość ogółem: 4111360 Wydatki kwalifikowalne: 3559500 Dofinansowanie: 1657250 Dofinansowanie UE: 1408662.5 Nazwa beneficjenta: OCEANIC […]