Stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM

Stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-001/09-03 Tytuł projektu: Stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 4744168 Wydatki kwalifikowalne: […]

Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing

Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-002/11-01 Tytuł projektu: Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 4423536.92 Wydatki kwalifikowalne: 3882144.05 Dofinansowanie: […]

Opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów

Opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-005/09-11 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 2878988.44 Wydatki kwalifikowalne: 2559008.9 Dofinansowanie: 1301468.37 Dofinansowanie […]

Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych

Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-20-137/09-10 Tytuł projektu: Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 4461931.52 Wydatki kwalifikowalne: 4357790.42 […]

Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY

Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-20-105/09-04 Tytuł projektu: Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 6827100.51 Wydatki kwalifikowalne: 5575666.67 Dofinansowanie: […]