Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-040/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat sanocki Gmina: Komańcza Wartość ogółem: 455604.61 Wydatki kwalifikowalne: 306836.66 Dofinansowanie: 76709.17 Dofinansowanie […]