Badania nad zastosowaniem stali nierdzewnej w części wodnej podgrzewaczy gazu

Badania nad zastosowaniem stali nierdzewnej w części wodnej podgrzewaczy gazu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-012/11-02 Tytuł projektu: Badania nad zastosowaniem stali nierdzewnej w części wodnej podgrzewaczy gazu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Tyczyn Wartość ogółem: 1401048.33 Wydatki kwalifikowalne: 600200 Dofinansowanie: 290715 Dofinansowanie […]