Opracowanie kompleksowej technologii produkcji i montażu części lotniczych

Opracowanie kompleksowej technologii produkcji i montażu części lotniczych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-009/10-07 Tytuł projektu: Opracowanie kompleksowej technologii produkcji i montażu części lotniczych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat mielecki Gmina: Mielec – miasto Wartość ogółem: 5109248 Wydatki kwalifikowalne: 4290344.37 Dofinansowanie: 1992949.44 Dofinansowanie UE: 1694007.02 […]

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji części układów paliwowych silników lotniczych

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji części układów paliwowych silników lotniczych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-039/11-11 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji części układów paliwowych silników lotniczych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat mielecki Gmina: Mielec – miasto Wartość ogółem: 1954971.71 Wydatki kwalifikowalne: 1285900 Dofinansowanie: 791465 Dofinansowanie […]