Innowacyjne elementy systemu konstrukcji i obudowy nowoczesnych. energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 24.33.30.0]

Innowacyjne elementy systemu konstrukcji i obudowy nowoczesnych. energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 24.33.30.0] Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-002/09-17 Tytuł projektu: Innowacyjne elementy systemu konstrukcji i obudowy nowoczesnych. energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 24.33.30.0] Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat strzelecki Gmina: Strzelce Opolskie Wartość ogółem: 1423880 Wydatki […]

Opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS

Opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-016/09-04 Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat strzelecki Gmina: Kolonowskie Wartość ogółem: 485900 Wydatki kwalifikowalne: 405500 Dofinansowanie: […]