Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej.

Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-008/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Głogówek Wartość ogółem: 539900 Wydatki kwalifikowalne: 440700 Dofinansowanie: 154245 Dofinansowanie […]

Nowe technologie przyjazne konsumentom i środowisku

Nowe technologie przyjazne konsumentom i środowisku Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-003/09-06 Tytuł projektu: Nowe technologie przyjazne konsumentom i środowisku Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Biała Wartość ogółem: 406678.16 Wydatki kwalifikowalne: 309310 Dofinansowanie: 186831 Dofinansowanie UE: 158806.35 Nazwa beneficjenta: NUTROGENICA Bożek Zuzanna NIP […]