Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego

Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-007/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat m. Opole Gmina: M. Opole Wartość ogółem: 2686426.76 Wydatki kwalifikowalne: 1445400.08 Dofinansowanie: 938165 Dofinansowanie UE: 797440.25 […]

Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych

Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-109/12-06 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat m. Opole Gmina: M. Opole Wartość ogółem: 8144553.08 Wydatki kwalifikowalne: 7261631.23 Dofinansowanie: 3378946.02 Dofinansowanie […]

Badania nad systemem efektywności energetyczno ekologicznej spalania paliw ciekłych. stałych.

Badania nad systemem efektywności energetyczno ekologicznej spalania paliw ciekłych. stałych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-159/12-05 Tytuł projektu: Badania nad systemem efektywności energetyczno ekologicznej spalania paliw ciekłych. stałych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat m. Opole Gmina: M. Opole Wartość ogółem: 6281643.45 Wydatki kwalifikowalne: 5309800 Dofinansowanie: […]

Prace badawcze nad ekonomizerami. rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych

Prace badawcze nad ekonomizerami. rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-288/13-04 Tytuł projektu: Prace badawcze nad ekonomizerami. rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat m. Opole Gmina: M. Opole Wartość ogółem: 2781982.88 Wydatki kwalifikowalne: 2364194.32 Dofinansowanie: […]