Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych

Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-144/08-12 Tytuł projektu: Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wołomiński Gmina: Zielonka Wartość ogółem: 188798298.6 Wydatki kwalifikowalne: 188622001.82 Dofinansowanie: 188622001.82 Dofinansowanie UE: 160328701.55 Nazwa beneficjenta: Laboratorium Badań Napędów Lotniczych “Polonia Aero” sp. z […]

Nowoczesny system zasilania wykorzystujący konwencjonalne i odnawialne źródła energii elektrycznej

Nowoczesny system zasilania wykorzystujący konwencjonalne i odnawialne źródła energii elektrycznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-142/09-03 Tytuł projektu: Nowoczesny system zasilania wykorzystujący konwencjonalne i odnawialne źródła energii elektrycznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wołomiński Gmina: Zielonka Wartość ogółem: 3933457 Wydatki kwalifikowalne: 3409900 Dofinansowanie: 1622085 Dofinansowanie […]