Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej

Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-126/09-02 Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wołomiński Gmina: Marki Wartość ogółem: 1626600 Wydatki kwalifikowalne: 1400000 Dofinansowanie: 905000 Dofinansowanie […]

Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnego pionowego obrotowego modułowego przenośnika.

Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnego pionowego obrotowego modułowego przenośnika. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-058/09-06 Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnego pionowego obrotowego modułowego przenośnika. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wołomiński Gmina: Marki Wartość ogółem: 581040 Wydatki kwalifikowalne: 508000 Dofinansowanie: […]