Prace badawcze nad zastosowaniem innowacyjnego materiału wysokoglinowego z grupy HA 45 w urządzeniach grzewczych. służących zwiększeniu konkurencyjności firmy KRATKI.PL na rynku międzynarodowym

Prace badawcze nad zastosowaniem innowacyjnego materiału wysokoglinowego z grupy HA 45 w urządzeniach grzewczych. służących zwiększeniu konkurencyjności firmy KRATKI.PL na rynku międzynarodowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-351/13-01 Tytuł projektu: Prace badawcze nad zastosowaniem innowacyjnego materiału wysokoglinowego z grupy HA 45 w urządzeniach grzewczych. służących zwiększeniu konkurencyjności firmy KRATKI.PL na rynku międzynarodowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka […]

Prace badawczo-rozwojowe w firmie Kratki.pl celem zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Prace badawczo-rozwojowe w firmie Kratki.pl celem zdobycia przewagi konkurencyjnej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-014/10-04 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe w firmie Kratki.pl celem zdobycia przewagi konkurencyjnej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat radomski Gmina: Jedlińsk Wartość ogółem: 672436 Wydatki kwalifikowalne: 587400 Dofinansowanie: 398810 Dofinansowanie UE: 338988.5 […]