Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych

Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-169/09-07 Tytuł projektu: Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przysuski Gmina: Przysucha Wartość ogółem: 471106 Wydatki kwalifikowalne: 404600 Dofinansowanie: 141610 Dofinansowanie UE: 120368.5 […]