Opracowanie innowacyjnej mieszanki gumowej do produkcji amortyzatorów gumowo – metalowych.

Opracowanie innowacyjnej mieszanki gumowej do produkcji amortyzatorów gumowo – metalowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-156/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej mieszanki gumowej do produkcji amortyzatorów gumowo – metalowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Piastów Wartość ogółem: 622149 Wydatki kwalifikowalne: 565500 Dofinansowanie: 320125 Dofinansowanie […]