Opracowanie przez Solaris Optics kompaktowego układu opto-mechanicznego do fundus kamery

Opracowanie przez Solaris Optics kompaktowego układu opto-mechanicznego do fundus kamery Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-286/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie przez Solaris Optics kompaktowego układu opto-mechanicznego do fundus kamery Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat otwocki Gmina: Józefów Wartość ogółem: 1637073.31 Wydatki kwalifikowalne: 656400 Dofinansowanie: 475340 Dofinansowanie […]