Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania czystych stopów metali

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania czystych stopów metali Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-069/11-07 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania czystych stopów metali Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski Gmina: Zakroczym Wartość ogółem: 4110170.82 Wydatki kwalifikowalne: 3394633.19 Dofinansowanie: 1926864.94 Dofinansowanie UE: 1637835.2 […]

Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stanowiącego postęp w farmakoterapii hiperlipidemii

Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stanowiącego postęp w farmakoterapii hiperlipidemii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-031/10-06 Tytuł projektu: Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stanowiącego postęp w farmakoterapii hiperlipidemii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski Gmina: Zakroczym Wartość ogółem: 8363952 Wydatki kwalifikowalne: 7095600 Dofinansowanie: […]

Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego zawierającego substancję czynna z grupy ATC L01

Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego zawierającego substancję czynna z grupy ATC L01 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-032/10-06 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego zawierającego substancję czynna z grupy ATC L01 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski Gmina: Zakroczym Wartość ogółem: 10610584 […]

Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w kardiologii

Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w kardiologii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-034/10-06 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w kardiologii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski Gmina: Zakroczym Wartość ogółem: 9347952 Wydatki kwalifikowalne: 7895600 Dofinansowanie: 2861180 Dofinansowanie UE: 2432003 […]