Technologie wytwarzania kompozytowych absorberów energii udarowej nowej generacji

Technologie wytwarzania kompozytowych absorberów energii udarowej nowej generacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-031/12-03 Tytuł projektu: Technologie wytwarzania kompozytowych absorberów energii udarowej nowej generacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat miński Gmina: Sulejówek Wartość ogółem: 1461315.1 Wydatki kwalifikowalne: 1461315.1 Dofinansowanie: 1146815.1 Dofinansowanie UE: 974792.84 Nazwa […]

Badanie i wdrożenie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych

Badanie i wdrożenie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-146/09-06 Tytuł projektu: Badanie i wdrożenie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat miński Gmina: Mińsk Mazowiecki […]