Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania

Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-178/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie […]