Innowacyjny. wiropłatowy statek powietrzny

Innowacyjny. wiropłatowy statek powietrzny Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-040/13-00 Tytuł projektu: Innowacyjny. wiropłatowy statek powietrzny Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grodziski Gmina: Jaktorów Wartość ogółem: 2624116.8 Wydatki kwalifikowalne: 2370160 Dofinansowanie: 1376055.96 Dofinansowanie UE: 1169647.57 Nazwa beneficjenta: ARTUR TRENDAK. AVIATION NIP beneficjenta: 5211861575 Kod pocztowy: […]

Prace Badawczo-Rozwojowe nad konstrukcją innowacyjnych statków powietrznych o masie powyżej 560 kilogramów w firmie CELIER AVIATION.

Prace Badawczo-Rozwojowe nad konstrukcją innowacyjnych statków powietrznych o masie powyżej 560 kilogramów w firmie CELIER AVIATION. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-170/11-06 Tytuł projektu: Prace Badawczo-Rozwojowe nad konstrukcją innowacyjnych statków powietrznych o masie powyżej 560 kilogramów w firmie CELIER AVIATION. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat […]