Opracowanie innowacyjnych kauczuków butadienowo – styrenowych funkcjonalizowanych związkami krzemoorganicznymi

Opracowanie innowacyjnych kauczuków butadienowo – styrenowych funkcjonalizowanych związkami krzemoorganicznymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-073/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych kauczuków butadienowo – styrenowych funkcjonalizowanych związkami krzemoorganicznymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat oświęcimski Gmina: Oświęcim Wartość ogółem: 5534473.84 Wydatki kwalifikowalne: 5445793.16 Dofinansowanie: 1707392.26 Dofinansowanie UE: 1451283.42 […]