Opracowanie i wdrożenie nowych rodzajów EPS przyjaznych środowisku

Opracowanie i wdrożenie nowych rodzajów EPS przyjaznych środowisku Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-125/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie nowych rodzajów EPS przyjaznych środowisku Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat oświęcimski Gmina: Oświęcim – miasto Wartość ogółem: 1442114.14 Wydatki kwalifikowalne: 1228000 Dofinansowanie: 307000 Dofinansowanie UE: 260950 […]