Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ekoinnowacyjnej technologii i produktu.

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ekoinnowacyjnej technologii i produktu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-091/09-07 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ekoinnowacyjnej technologii i produktu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat olkuski Gmina: Olkusz Wartość ogółem: 530844 Wydatki kwalifikowalne: 452700 Dofinansowanie: 241865 Dofinansowanie […]