Badania drogą rozwoju – PKWiU 27.40.42; PKWiU 27.12.31.0

Badania drogą rozwoju – PKWiU 27.40.42; PKWiU 27.12.31.0 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-039/09-03 Tytuł projektu: Badania drogą rozwoju – PKWiU 27.40.42; PKWiU 27.12.31.0 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Michałowice Wartość ogółem: 2020917.19 Wydatki kwalifikowalne: 1555434.01 Dofinansowanie: 544401.9 Dofinansowanie UE: 462741.61 Nazwa beneficjenta: […]

Stworzenie nowej technologii dystrybucji treści wideo GOLD

Stworzenie nowej technologii dystrybucji treści wideo GOLD Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-257/11-02 Tytuł projektu: Stworzenie nowej technologii dystrybucji treści wideo GOLD Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Michałowice Wartość ogółem: 1259370.42 Wydatki kwalifikowalne: 735600 Dofinansowanie: 331020 Dofinansowanie UE: 281367 Nazwa beneficjenta: EMG Systems […]