Autorski System Analizy Sygnałów Diagnostyki Obrazowej do badań nieniszczących konstrukcji

Autorski System Analizy Sygnałów Diagnostyki Obrazowej do badań nieniszczących konstrukcji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-069/11-04 Tytuł projektu: Autorski System Analizy Sygnałów Diagnostyki Obrazowej do badań nieniszczących konstrukcji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat gorlicki Gmina: Biecz Wartość ogółem: 2541013 Wydatki kwalifikowalne: 2195300 Dofinansowanie: 1373355 Dofinansowanie […]

Bazodanowy System Diagnostyki Uszkodzeń Korozyjnych oparty o metody statystyczne PoD (PoDCorr)

Bazodanowy System Diagnostyki Uszkodzeń Korozyjnych oparty o metody statystyczne PoD (PoDCorr) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-155/12-05 Tytuł projektu: Bazodanowy System Diagnostyki Uszkodzeń Korozyjnych oparty o metody statystyczne PoD (PoDCorr) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat gorlicki Gmina: Biecz Wartość ogółem: 3490264 Wydatki kwalifikowalne: 3026308 Dofinansowanie: […]

Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90

Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-022/08-12 Tytuł projektu: Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: […]