Opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych.

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-061/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat chrzanowski Gmina: Trzebinia Wartość ogółem: 1220000 Wydatki kwalifikowalne: 1000000 Dofinansowanie: 475000 Dofinansowanie UE: 403750 […]