Przemysłowe badania geologiczne i hydrologiczne związane z wydobyciem wód termalnych

Przemysłowe badania geologiczne i hydrologiczne związane z wydobyciem wód termalnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-024/11-04 Tytuł projektu: Przemysłowe badania geologiczne i hydrologiczne związane z wydobyciem wód termalnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat puławski Gmina: Wąwolnica Wartość ogółem: 30965100 Wydatki kwalifikowalne: 24950000 Dofinansowanie: 19960000 Dofinansowanie […]