Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR

Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-06-026/12-03 Tytuł projektu: Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat puławski Gmina: Puławy Wartość ogółem: 2947394.87 Wydatki kwalifikowalne: 2278000 Dofinansowanie: 1334040 Dofinansowanie UE: 1133934 Nazwa […]