Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa

Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-019/09-07 Tytuł projektu: Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat puławski Gmina: Puławy – miasto Wartość ogółem: 515500 Wydatki kwalifikowalne: 470000 Dofinansowanie: […]