Innowacyjny system do pomiaru efektywności turbin wiatrowych

Innowacyjny system do pomiaru efektywności turbin wiatrowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-012/10-01 Tytuł projektu: Innowacyjny system do pomiaru efektywności turbin wiatrowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Prószków Wartość ogółem: 2787000 Wydatki kwalifikowalne: 2391000 Dofinansowanie: 1703640 Dofinansowanie UE: 1448094 Nazwa beneficjenta: Wind-service.com Sp. […]