Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego

Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-094/13-00 Tytuł projektu: Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jastków Wartość […]

Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego

Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-017/09-03 Tytuł projektu: Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jastków Wartość ogółem: 1418280.42 Wydatki kwalifikowalne: 1314400 Dofinansowanie: 460040 Dofinansowanie UE: 391034 […]