Opracowanie innowacyjnego nawozu wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu

Opracowanie innowacyjnego nawozu wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-119/12-06 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego nawozu wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat kraśnicki Gmina: Kraśnik – miasto Wartość ogółem: 10723854.12 Wydatki kwalifikowalne: 8965076 Dofinansowanie: 6281075.8 Dofinansowanie UE: 5338914.43 Nazwa beneficjenta: […]