Innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA

Innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-069/09-05 Tytuł projektu: Innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat zduńskowolski Gmina: Zduńska Wola – miasto Wartość ogółem: 642300 Wydatki kwalifikowalne: 540000 […]