Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji

Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-053/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat pabianicki Gmina: Ksawerów Wartość ogółem: 8149400 Wydatki kwalifikowalne: 7050100 Dofinansowanie: 1762525 Dofinansowanie UE: 1498146.25 Nazwa beneficjenta: […]

Lek wziewny najnowszej generacji w terapii chorób układu oddechowego

Lek wziewny najnowszej generacji w terapii chorób układu oddechowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-113/12-05 Tytuł projektu: Lek wziewny najnowszej generacji w terapii chorób układu oddechowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat pabianicki Gmina: Ksawerów Wartość ogółem: 18133579.65 Wydatki kwalifikowalne: 14704150.77 Dofinansowanie: 7279880 Dofinansowanie UE: 6187898 […]