Opracowanie/wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania warstwy lakierniczej w cyklu automatycznym

Opracowanie/wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania warstwy lakierniczej w cyklu automatycznym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-011/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie/wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania warstwy lakierniczej w cyklu automatycznym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski Gmina: M. Piotrków Trybunalski Wartość ogółem: 448251.5 Wydatki kwalifikowalne: 405729.45 Dofinansowanie: […]