Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego. PKWiU – 72.19 Z

Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego. PKWiU – 72.19 Z Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-015/09-03 Tytuł projektu: Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego. PKWiU – 72.19 Z Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łódzki wschodni Gmina: Andrespol […]