Projekt badań i rozwoju innowacyjnych technologii w Kongskilde Polska Sp. z o.o.

Projekt badań i rozwoju innowacyjnych technologii w Kongskilde Polska Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-172/12-07 Tytuł projektu: Projekt badań i rozwoju innowacyjnych technologii w Kongskilde Polska Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat kutnowski Gmina: Kutno Wartość ogółem: 13238055.1 Wydatki kwalifikowalne: […]