Ochrona patentowa zastosowania chitozanu do wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych

Ochrona patentowa zastosowania chitozanu do wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-04-121/11-00 Tytuł projektu: Ochrona patentowa zastosowania chitozanu do wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: 81036 Wydatki kwalifikowalne: 73400 Dofinansowanie: 73400 […]

Badania nad rozwojem ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji przyszłością OZE

Badania nad rozwojem ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji przyszłością OZE Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-097/12-04 Tytuł projektu: Badania nad rozwojem ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji przyszłością OZE Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: 3745169 Wydatki kwalifikowalne: 3221900 Dofinansowanie: 2387190 Dofinansowanie […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: 130247.1 Wydatki kwalifikowalne: 130247.1 Dofinansowanie: 130247.1 Dofinansowanie UE: 110710.04 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

“Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów”

“Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-04-008/10-00 Tytuł projektu: “Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: 106660 Wydatki kwalifikowalne: 102546 Dofinansowanie: 102546 Dofinansowanie UE: […]

Ochrona patentowa zastosowania kinazy adenylanowej do deagregacji i hamowania agregacji płytek krwi

Ochrona patentowa zastosowania kinazy adenylanowej do deagregacji i hamowania agregacji płytek krwi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-04-045/09-00 Tytuł projektu: Ochrona patentowa zastosowania kinazy adenylanowej do deagregacji i hamowania agregacji płytek krwi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: […]

Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań.

Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-033/09-14 Tytuł projektu: Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: 3008311 Wydatki kwalifikowalne: 2850400 Dofinansowanie: 1444630 Dofinansowanie UE: 1227935.5 […]

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-020/11-08 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: 7146759 Wydatki kwalifikowalne: 4286500 Dofinansowanie: 1928925 Dofinansowanie UE: 1639586.25 […]