Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania

Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-104/12-06 Tytuł projektu: Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Chojnów – miasto Wartość ogółem: 8464619.22 Wydatki kwalifikowalne: 7363626.6 Dofinansowanie: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Chojnów – miasto Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]